Emprenedor

Mai he tingut vocació d’emprenedor, però a vegades la vida ofereix propostes a les quals no pots renunciar.

EXPAI va ser una start-up enfocada en la Intel·ligència Artificial Explicable, una branca de la IA que busca que sigui més eficient, justa i confiable, des de la que oferíem solucions perquè els data scientists desenvolupessin millors models d’IA i els usuaris poguessin confiar en les seves prediccions, a partir del convenciment de que estaven optimitzades i lliures de biaixos.

Un breu inici com a Senior Advisor es va transformar en una immersió com a soci rellevant i CEO d’un projecte que possiblement va néixer massa d’hora.

Des de nelmia vam oferir serveis de consultoria no tecnològica en robòtica, potser un mercat massa reduït com per aconseguir la sostenibilitat del projecte, però que va servir per aprofundir en el coneixement d’un sector de gran impacte.